Regjeringskvartalet R6

Statsbygg har gjort tre sentrale Oslo-adresser, Keysersgate 6-8 og Teatergata 9, om til det nye regjeringsbygget R6. Bygget er tatt i bruk av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Safe Deck har vært med ved å levere komplett taktil merking i bygget.