Farefelt

Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. (Byggteknisk forskrift §12-16 )

Farefelt består av runde, taktile knotter med sklisikker overflate og luminanskontrast i forhold til underlaget forøvrig.

Se under for bilder av våre produkter og noen av våre tidligere installasjoner. Se forøvrig våre referanser for flere eksempler på farefelt.