Oppmerksomhetsfelt

Det skal være et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge (Byggteknisk forskrift §12-16)

Oppmerksomhetsfelt monteres også foran viktige knutepunkter som inngangsdører, heis, informasjonstavle, resepsjon, toaletter, møterom osv.

Oppmerksomhetsfelt består av avlange, tverrgående taktile indikatorer med sklisikker overflate og luminanskontrast i forhold til underlaget forøvrig.

Se under for bilder av våre produkter og noen av våre tidligere installasjoner. Se forøvrig våre referanser for flere eksempler på oppmerksomhetsfelt.