TAKTILE FELT OG LEDELINJER

Taktile felt og ledelinjer sørger for at personer med nedsatt synsevne kan orientere seg trygt og effektivt både i bygg og utendørs.

Et komplett taktilt ledesystem inneholder tre komponenter:

  1. Farefelt, øverst i trapp
  2. Oppmerksomhetsfelt, nederst i trapp og foran viktige dører og funksjoner (hovedinngang, resepsjon, heis osv.)
  3. Ledelinje, typisk fra hovedinngang til byggets mest sentrale funksjoner

Trykk på bildene under for å se våre produkter og løsninger i de forskjellige kategoriene, eller kontakt oss for en uforpliktende vurdering av beste løsning for ditt prosjekt.
Du kan også sende inn bilder med beskrivelser av ditt prosjekt, så gir vi deg et tilbud innen kort tid.

Farefelt

Oppmerksomhetsfelt

Taktile ledelinjer