Trappeneser

Trappeneser er et av de viktigste enkelttiltak man kan gjøre for å minimere faren for fall og uhell i trapper.

Trappeneser skal ha en luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til underlaget, og de skal være sklisikre. Trappenesene skal gå i hele trappetrinnets bredde og skal markere 40mm inn på trinnet. Vi anbefaler også at trappenesene bygger ned på opptrinnet.

Safe Deck leverer trappeneser både for utendørs og innendørs bruk. Se våre produkter under og ta kontakt for et uforpliktende tilbud for din trapp.